REHABILITERING

Mange boliger i Norge er sterkt preget av tidens tann. Da kan det være behov for å bytte fasader, vinduer og/eller tak. Ofte ønskes da et nytt uttrykk på huset, og en kan endre stil ved å velge andre overflater og eventuelt flytte eller endre vindusstørrelser/form.

Dette er da en gylden mulighet til og samtidig energieffektivisere boligen ved å legge inn ekstra isolasjon og tettinger, noe som igjen kan gi støtte fra ENOVA.